Jag tycker att den här väggen borde K-märkas. Finns att beskåda i Mariehamn på Åland. 
Fotbollsdrömmar är en idé jag hade med utgångspunkt från tanken att fotboll är livet i miniatyr. Det man lär sig inom fotbollen som liten är bra att ha med sig senare i livet.

You may also like

Back to Top