Det här projektet syftade till att utveckla enkla men interaktiva läromedel för språkinlärning. Främst för nytillkomna invånare som inte har svenska som modersmål. Genom att göra de olika övningsmomenten i HTML5 och använda Adobe Animate – ett superbt verktyg för att skapa interaktivitet på webben – kunde jag relativt snabbt klara det tekniska och lägga mer tid på det pedagogiska i stället. Ett kul uppdrag. Jag ser mängder av möjligheter att öka kvaliteten i till exempel distansundervisning genom interaktiva läromedel. 
Showcases

You may also like

Back to Top